Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

nieuws

31-03-2014

Drama van het Dommerskanaal

  

Moordlied in Drenthe

          

            Uit het boek:

In het spoor van herinneringen van Marjan Beijering

 

Drama van het Dommerskanaal

 

Vrienden wilt gij dit lied aanhoren

Wat hier heden is geschied

Want zeker jeugdig jongeling )

Die hier zijn laatste leven lied )  bis

 

Hij ging naar zijn kleermaker henen

Om te vragen naar zijn pak

Maar toen hij thuis was gekomen )

Was niet alles op zijn gemak )

 

Zij kregen ruzie met elkander

Jullie brengen mij in ’t verdriet

Ja gij plaagt mij met elkander )

Tot ik mij hier neder schiet )

 

Hij ging naar zijn kamer henen

Om te halen zijn geweer

En opeens daar horen ze knallen )

En de jongeling viel terneer )

 

Zaterdag werd hij begraven

Zijn verloofde volgde hem

Op het kerkhof aangekomen )

Viel zij neer en riep mij klem )

 

Berend Berend wil toch bedenken

Dat gij mij hier zo alleen

Ik zal jou een doemkrans schenken )

En zij barst in tranen heen )

 

Waarom valt dit jongelingsleven

Overal op Dommerskanaal

Neem hier toch een spiegelduister )

Luister toch naar mijn verhaal )

 

 

11-11-2013

Nu ook op Facebook.

Kijk nu ook op onze Facebook pagina:

 

 https://www.facebook.com/DorpsarchiefNieuwamsterdamVeenoord.nl

 

22-05-2013

Verslag van een schoolreisje in 1925

Op de pagina agenda en verslagen: