Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

agenda en verslagen

Jaarvergadering

 

 

Jaarvergadering 2022

 

voor Leden van de vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord haar leden uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op

 

woensdag 28 juni 2023 om 19.30 uur in 

Multifunctioneel Centrum “De Veurkamer" te Nieuw-Amsterdam.

 

Agenda:

 

1.          Opening.

2.          Notulen jaarvergadering 2022 

3.          Jaarverslag over 2022 secretaris.

4.          Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 penningmeester.

                   De financiele verslagen worden op de vergadering uitgerijkt..

5.          Verslag kascontrolecommissie.

6.          Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7.          Bestuursverkiezing: .

                   Het bestuur stelt de heer Aad Vrijhof kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid..        

8.         Rondvraag.

9.         Sluiting.

Wilt U de vergadering bijwonen dan is het nodig dat U zich hier voor aanmeld per mail

Info@DorpsarchiefNieuwAmsterdamVeenoord.nl