Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Contact

Algemene informatie

“De Aole Tweiling”

“De Aole Tweiling” is het verenigingsblad van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord, waarin bijdragen worden gepubliceerd over de geschiedenis van het Tweelingdorp. “De Aole Tweiling” verschijnt twee keer per jaar en wordt aan alle leden van het dorpsarchief toegezonden. Losse nummers kosten € 7,50.

 

Redactie “De Aole Tweiling”:

Bert Hidding                   tel.: 06-82775656           e-mail: hiddingbert@gmail.com

Ruud Verblakt                 tel.: 0591-553013           e-mail: rverblakt@gmail.com

 

Zowel leden als niet-leden kunnen bijdragen voor “De Aole Tweiling”, gaarne deze aanleveren bij de redactie. Ingezonden artikelen worden door de redactie beoordeeld en deze behoudt zich het recht voor niet alle ingezonden artikelen in “De Aole Tweiling” te plaatsen. Anoniem ingezonden kopij wordt door de redactie niet geplaatst.

  

Lidmaatschap Dorpsarchief:

De kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord bedragen m.i.v. 1 januari 2017 per jaar € 12,00, dit is inclusief de verzending van de “Aole Tweiling”. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. De contributie voor het lidmaatschap dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL66RABO 0104438088 ten name van Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord o.v.v.: contributie dorpsarchief. Aanmelding en adreswijzigingen of beëindiging kunt u doen via de penningmeester.

 

 Website:       http://www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 Facebook:     https://www.facebook.com/dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Dagelijks bestuur Dorpsarchief:

Vz:    Ruud Verblakt         tel.: 0591-553013          e-mail: voorzitter@dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

Sekr: Tineke de Roo        tel.: 0591-553347          e-mail: secretaris@dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

Penn: Tinus Langenberg  tel.: 0591-795328          e-mail: penningmeester@dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 

 

Overige bestuursleden Dorpsarchief:

Jan Raven                     tel.: 0591-553316          e-mail: ravenj@hetnet.nl

Bert Hidding                  tel.: 06-82775656           e-mail: hiddingbert@gmail.com

2 functies vacant

 

Fotoarchief:

Bert W. Pals                   tel.: 0591-552707          e-mail: bert@palsonline.nl

 

bestuurssamenstelling

 

voorzitter:                 Ruud Verblakt        

secretaris:                Tineke de Roo                 

penningmeester:      Tinus Langeberg                       

bestuursleden:         Jan Raven

                                 Bert Hidding

                                  * 2 vacant *

 

   Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam Veenoord is via onderstaand centraal mailadres te bereiken: 

                         

   info@Dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

        

                            of via FaceBook  

 

        

  https://www.facebook.com/DorpsarchiefNieuwamsterdamVeenoord.nl